Izbickie Stowarzyszenie Integracyjne - Klub Abstynenta "BRATNIAK" ogłasza plastyczno-graficzny konkurs na opracowanie projektu logo, czyli znaku graficznego, który identyfikować będzie nowo powstałą organizację.

.

 Regulamin Konkursu dostępny poniżej

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO KLUBU ABSTYNENTA BRATNIAK

 Lista sponsorów nagród w konkursie na logo „Bratniaka”:

  1. Urząd Gminy w Izbicy
  2. Ksiądz Proboszcz parafii św. Zofii w Tarnogórze - Jarosław Wójcik
  3. Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Tarnogórze
  4. Posterunek Policji w Izbicy
  5. Net4U Marek Wróblewski (Izbica)
  6. Grażyna Naklicka - PKO BP
  7. Zbigniew Bogdański (osoba prywatna)