W dniu 18 grudnia 2015 roku w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Izbicy odbyło się spotkanie organizacyjne Stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia oraz kilka osób, które Stowarzyszenie przyjęło w swój poczet.

.

         Spotkanie przebiegało w miłej, przedświątecznej atmosferze, także z udziałem dzieci członków "Bratniaka". Było to pierwsze spotkanie organizacyjne i pierwsze w tymczasowej siedzibie po spotkaniu założycielskim, które odbyło się 9 listopada br.

         Punktem głównym spotkania była dyskusja w sprawie organizacji imprezy sylwestrowej, ale ustalone zostały także inne ważne kwestie dotyczące działalności stowarzyszenia jak np. terminy kolejnych spotkań, wysokość składek członkowskich czy harmonogram działań "Bratniaka" na nadchodzący rok.

        Spotkanie to było kolejnym krokiem w ważnej dla naszej gminnej społeczności działalności statutowej "Bratniaka" jako organizacji, która wyznaczyła sobie za cel propagowanie zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie i przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu. Bezalkoholowa impreza sylwestrowa, na organizację której Stowarzyszenie zdecydowało się podczas spotkania, a w której mogą wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy gminy także ze swoimi pociechami, będzie pierwszym przejawem wyznaczonych "Bratniakowi" celów. 

PC183978PC183979PC183980

.