SPOTKANIE OPŁATKOWE W KLUBIE ABSTYNENTA „ODNOWA” W KRASNYMSTAWIE

 

              W dniu 20 grudnia 2015 roku Izbickie Stowarzyszenie Integracyjne Klub Abstynenta „Bratniak” zostało zaproszone na spotkanie opłatkowe do zaprzyjaźnionego Klubu Abstynenta „Odnowa” w Krasnymstawie.

.

                     Zaproszenie wystosował zarząd Klubu na czele z Panią Prezes Mariolą Łusiak. Wśród zaproszonych gości była Pani Burmistrz Miasta Krasnystaw Hanna Mazurkiewicz ze swoimi współpracownikami, która składając życzenia świąteczne nie kryła swojego zadowolenia z powodu pięknej idei i tradycji stowarzyszenia, promującego abstynencję w życiu codziennym. Dodała, że w każdej społeczności takie organizacje są bardzo potrzebne bo utrwalają przekonanie potrzeby niesienia pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym. Stowarzyszenia pozwalają na aktywne i godne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, zapobiegają wykluczeniu społecznemu. Na zakończenie części oficjalnej zabrał głos Ksiądz wprowadzając zebranych w nastrój „Betlejemskiej Stajenki” cytatem z Pisma Świętego i życzeniami świąteczno-noworocznymi. Wszyscy po uczcie duchowej zasiedli do wspólnego spożywania „Wieczerzy Wigilijnej”.

PC203996

PC203997PC203998PC203999PC204000PC204001PC204002PC204003PC204004PC204005