W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i bardzo duże i realne zagrożenie zarażeniem się wirusem COVID-19, przekłada się bezterminowo termin odbycia sesji Rady Gminy Izbica zaplanowanej na dzień 30 marca 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Izbica

/-/ Janusz Dusznik

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 522).


Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się: Pełna treść informacji.pdf

Jako przedsiębiorstwo posiadające wieloletnie doświadczenie w branży narażonej na oddziaływanie substancji toksycznych, jesteśmy przygotowani zarówno pod względem kadrowym (pracownicy posiadający specjalne kwalifikacje) jak i narzędziowym (kombinezony, maseczki, środki dezynfekujące) do prawidłowego realizowania usług dezynfekcji pomieszczeń, w związku z trwającą pandemią COVID-19.

Czytaj więcej...

Apel Starosty

Podkategorie