INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicy

z dnia 17 października 2018r.

do dnia głosowania i w dniu głosowania.

Gminna Komisja Wyborcza w Izbicy podaje do publicznej wiadomości informację o terminach dyżurów członków komisji pełnionych w celu rozstrzygnięcia ewentualnych spraw związanych z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018r.:

- 17 października (środa)         w godz.  9:00-11:00

- 18 października (czwartek) w godz.  9:00-10:00

- 19 października (piątek)      w godz. 10:00-11:00

- 20 października (sobota)      w godz. 16:00-20:00

- 21 października (niedziela) od godz.  6:00

 

Dyżury pełnione będą w siedzibie komisji wyborczej w Urzędzie Gminy Izbica,

ul.Gminna 4.

     Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

/ - / Teresa Kamińska

INFORMACJA

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICY INFORMUJE O PLANOWANEJ AKCJI WYDAWANIA ŻYWNOŚCI OSOBOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

ŻYWNOŚĆ (w formie paczek), WYDAWANA BĘDZIE

od 17 do 19 PAŹDZIERNIKA 2018 w godzinach: 8:00-14:00

W OZNAKOWANYM POMIESZCZENIU URZĘDU GMINY

IZBICA (GARAŻ) ul.GMINNA 4

 

POMOC POWYŻSZĄ MOGĄ OTRZYMAĆ (zgodnie z programem operacyjnym Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanym z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym, podprogram 2018) OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE Z TERENU NASZEJ GMINY, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, KTÓRE OTRZYMAŁY SKIEROWANIE DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w IZBICY.

ZAPROSZENIE

na obrady XLVIII sesji Rady Gminy Izbica

      Przewodnicząca Rady Gminy Izbica zaprasza na obrady XLVIII sesji Rady Gminy Izbica, które odbędą się w dniu 11 października 2018r. (czwartek) godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica, ul.Gminna 4.

  

Proponowana tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy. 
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy Izbica.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy VII kadencji za lata 2014-2018.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w gminie w trakcie kadencji 2014-2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Izbica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVIII.243.2017 Rady Gminy Izbica z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.
 12. Dyskusja i wolne wnioski
 13. Zakończenie sesji.          

                                

                                                                                      

                                                  Proszę o wzięcie udziału w sesji:

                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                               /-/ Wioletta Niedźwiecka

OGŁOSZENIE

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu

15 października 2018r.

w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Tarnogórze

ul. Krakowskie Przedmieście 72a

o godzinie 1800

Spotkanie dotyczy realizacji rządowego Programu

"CZYSTE POWIETRZE"

Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. W ramach rządowego programu Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Podkategorie